Dalja e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, që është nga sponzorizuesit e fuqishëm të pavarësisë së vednit tone, mund të ketë pasoja për Kosovën, Shqipërinë dhe Ballkanin, pasi ajo më nuk do të jetë e pranishme në ingranazhet vendimmarrëse të BE-së.