Kosova e lirë po zbardhet nga borë që bie.

Kohë e ftohtë, fryn egër…